Thuộc tính của văn bản

Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025
Số văn bản39/2021/QH15
Ngày ban hành13/11/2021
Cơ quan ban hànhQuốc hội
Loại văn bảnNghị quyết
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Toàn văn39-2021-QH15.pdf