Thuộc tính của văn bản

Kết luận số 51-KL/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa VI) Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
Số văn bản51-KL/TU
Ngày ban hành17/08/2016
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy
Loại văn bảnKết luận
Lĩnh vựcGiáo dục - Đào tạo
Toàn văn51-KL-TU2016.doc