Thuộc tính của văn bản

Kết luận số 28-KL/TU ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020
Số văn bản28-KL/TU
Ngày ban hành18/05/2016
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy
Loại văn bảnKết luận
Lĩnh vựcVăn hóa - TT - Du lịch
Toàn văn28-KL-TU2016.doc