Thuộc tính của văn bản

Kết luận số 30-KL/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
Số văn bản30-KL/TU
Ngày ban hành25/05/2016
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy
Loại văn bảnKết luận
Lĩnh vựcCông thương
Toàn văn30-KL-TU2016.doc