Thuộc tính của văn bản

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2016
Số văn bản48/NQ-HĐND
Ngày ban hành23/12/2015
Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
Loại văn bảnNghị quyết
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Toàn văn48-nq-hdnd.doc