Thuộc tính của văn bản

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
Số văn bản47/NQ-HĐND
Ngày ban hành23/12/2015
Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
Loại văn bảnNghị quyết
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Toàn văn47-nq-hdnd.doc