Thuộc tính của văn bản

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số văn bản09/NQ-HĐND
Ngày ban hành19/03/2019
Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
Loại văn bảnNghị quyết
Lĩnh vựcNội chính - Tổ chức
Toàn văn8_-Nghi-quyet-so-9