Thuộc tính của văn bản

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014
Số văn bản36/NQ-HĐND
Ngày ban hành22/12/2015
Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
Loại văn bảnNghị quyết
Lĩnh vựcTài chính - Ngân sách
Toàn văn36-nq-hdnd.doc