Thuộc tính của văn bản

Kế hoạch hành động số 41 /KH-UBND ngày 28/5/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
Số văn bản41 /KH-UBND
Ngày ban hành12/05/2016
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Loại văn bảnKế hoạch
Lĩnh vựcTài chính - Ngân sách
Toàn văn41-kh-ubnd.doc