Thuộc tính của văn bản

Kế hoạch số 64 /KH-UBND ngày 27/05/2019 của UBND tỉnh: Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
Số văn bản64 /KH-UBND
Ngày ban hành27/05/2019
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Loại văn bảnKế hoạch
Lĩnh vựcGiao thông - Xây dựng
Toàn văn64kh.pdf