Thuộc tính của văn bản

Thông báo số 20/TB-UBND ngày 18/03/2019 của UBND tỉnh: Kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019
Số văn bản20/TB-UBND
Ngày ban hành18/03/2019
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Loại văn bảnThông báo
Lĩnh vựcNông - Lâm nghiệp
Toàn văn20_201903190230549