Thuộc tính của văn bản

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 08/04/2019 của UBND tỉnh: Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
Số văn bản44/KH-UBND
Ngày ban hành08/04/2019
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Loại văn bảnKế hoạch
Lĩnh vựcThông tin - Truyền thông
Toàn vănT4-2019_Ke_hoach_h