Thuộc tính của văn bản

Kế hoạch số 266-KH/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
Số văn bản266-KH/TU
Ngày ban hành28/03/2019
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy
Loại văn bảnKế hoạch
Lĩnh vựcNội chính - Tổ chức
Toàn vănKH266.pdf