Thuộc tính của văn bản

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019
Số văn bản18/NQ-HĐND
Ngày ban hành07/12/2018
Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
Loại văn bảnNghị quyết
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Toàn văn18--NQ-KTXH-QPAN-2