Thuộc tính của văn bản

Quy định số 21-QĐi/TU ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số văn bản21-QĐi/TU
Ngày ban hành26/11/2018
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy
Loại văn bảnQuy định
Lĩnh vựcNội chính - Tổ chức
Toàn vănQuy-%C4%91%E1%BB%8
Quy-%C4%91%E1%BB%8