Thuộc tính của văn bản

Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 01/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Số văn bản208-KH/TU
Ngày ban hành01/08/2018
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy
Loại văn bảnKế hoạch
Lĩnh vựcNội chính - Tổ chức
Toàn vănKE-HOACH-208-THUC-