Thuộc tính của văn bản

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 4/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số văn bản03/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành04/07/2018
Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
Loại văn bảnNghị quyết
Lĩnh vựcVăn hóa - TT - Du lịch
Toàn văn03--2008-NQ-HDND.p