Thuộc tính của văn bản

Chương trình số 21-CTr/TU ngày 08/03/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Số văn bản21-CTr/TU
Ngày ban hành08/03/2018
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy
Loại văn bảnChương trình
Lĩnh vựcNội chính - Tổ chức
Toàn vănCTrHD-thuc-hien-NQ