Thuộc tính của văn bản

Kết luận số 136-KL/TU ngày 7/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 4/2/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của BCH Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Số văn bản136-KL/TU
Ngày ban hành07/12/2017
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy
Loại văn bảnKết luận
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Toàn vănKL-136TU.pdf