Thuộc tính của văn bản

Kết luận số 132 - KL/TU ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 17/10/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới
Số văn bản132 - KL/TU
Ngày ban hành24/11/2017
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy
Loại văn bảnKết luận
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Toàn vănKET-LUAN-_132_th-C