Thuộc tính của văn bản

Báo cáo số 202- BC/TU ngày 28/10/2017 của Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017
Số văn bản202- BC/TU
Ngày ban hành28/10/2017
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy
Loại văn bảnBáo cáo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Toàn vănBao-cao-so-202-quy